Předplatné pro Českou republiku

Astropis vychází pětkrát ročně (čtyři pravidelná čísla, přibližně po třech měsících, plus tematicky zaměřený Speciál), každé číslo stojí v běžném prodeji 69 Kč. Lze si jej opatřit v distribuční síti (na řadě hvězdáren a v některých vybraných knikupectvích ve větších městech – seznam prodejních míst), či na dobírku přímo od nás. Nejjednoduším způsobem je ovšem si Astropis předplatit – bude vám zasílán pravidelně poštou a navíc ušetříte, neboť roční předplatné činí jen 295 Kč, tedy 59 Kč za jedno číslo. Chcete-li se stát předplatiteli, stačí vyplnit následující formulář.

(Upozornění pro stávající předplatitele: pokud vám končí předplatné, Astropis si znovu neobjednávejte! S posledním předplaceným číslem Astropisu obdržíte složenku, kterou zaplatíte předplatné na další rok. Případně můžete zadat platbu na náš účet s variabilním symbolem uvedeným na složence.)

Informace o předplatiteli:
Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Město:
PSČ:
E-mail:
Předplatné od čísla:
Platba:

Společnost Astropis, Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, 118 46, Praha 1.

Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že Společnost Astropis bude evidovat vaše osobní údaje. Společnost Astropis se tímto zavazuje, že je nepoužije pro jiné účely, než je zajištění vámi objednaných služeb a neposkytne je třetím stranám.

Předplatné do zahraničí

Vzhledem ke geografické blízkosti a nadstandardním vztahům bylo stanoveno zláštní předplatné pro Slovenskou republiku na 17 EUR. S ohledem k vysokým nákladům na poštovné bylo roční předplatné pro ostatní evropské země určeno na 25 EUR. Pro objednávky do zahraničí nepoužívejte prosím naše automatické formuláře, svá přání prosím posílejte e-mailem na adresu soumarova@observatory.cz – děkujeme za pochopení! V případě, že chcete Astropis zasílat do neevropských zemí, kontaktujte nás prosím též na výše zmíněné e-mailové adrese abychom mohli s ohledem na poštovné individuálně stanovit cenu předplatného.

Elektronické předplatné

Počínaje rokem 2009 zavádíme elektronické předplatné, které bude umožňovat přístup k aktuálním číslům Astropisu pouze v elektronické podobě (jakožto souborům PDF) pomocí webového archivu. Předplatitel tak zároveň získá i kompletní přístup do archivu starších ročníků. Zdá se nám, že podobná forma předplatného by mohla být zajímavá zvláště pro naše krajany v zahraničí, či pro příznivce astronomie, kterým již bytečky a kanceláře přetékají knihami a časopisy. Cena předplatného byla stanovena na 200 Kč pro Českou republiku a na 16 EUR pro ostatní státy světa. Pro objednávky nepoužívejte prosím naše automatické formuláře, svá přání posílejte e-mailem na adresu dond@astropis.cz.