Média na síti

Jedinci oblečení do kyberskafandrů se budou setkávat ve virtuálních realitách stvořených jen pro ně. Svět se stane místem, v němž člověka vzdáleného osm tisíc mil budete mít doslova "za oknem"

Timothy Leary, Chaos a kyberkultura

Internet má v současnosti ještě daleko k formě, kterou v osmdesátých letech předpověděl dr. Leary, přesto je celosvětová síť fenoménem konce 20. století. Když jsem poprvé psal do Astropisu o astronomii na Internetu (bylo to v čísle 4/94), jednalo se v podstatě jen o seznam vybraných zajímavých adres. Idea této nové rubriky není přinášet jen a jen nové internetové adresy, ale spíše provádět čtenáře možnostmi a zajímavostmi celosvětové sítě. Koneckonců naše anketa z konce roku 1996 ukázala, že naši čtenáři mají o podobnou rubriku zájem, přestože přibližně 80 % z nich nemá přístup k Internetu.

Od čísla 4/94 se ovšem také mnohé změnilo. Především díky atraktivitě a uživatelské přívětivosti WWW (World Wide Webu) – jedné ze služeb Sítě – stoupl v poslední době obrovský zájem o připojení na Internet a to jak ze strany uživatelů, tak i poskytovatelů. Zjednodušeně by se dalo říct, že kdo není na Internetu, jako by nebyl (tak zlé to zase ještě není – alespoň co se týká obyčejných lidí). Nové možnosti celosvětové sítě způsobily, že vznikla nová "periodika" na Síti, tzv. e-ziny, ale také se sem přestěhovala všechna média do té doby konzervativní, tedy noviny, časopisy. Ani tiskové agentury a rozhlas s televizí neodolaly novému trendu – globalizaci informací prostřednictvím "rychlé" celosvětové sítě.

Co se týče astronomických novin a časopisů na Internetu, také tady je trend zřejmý, a proto zde najdete většinu z nich. Z českých astronomických časopisů bych rád upozornil na domovskou stránku Astropisu, kterou najdete na adrese: http://www.astropis.cz. Na WWW stránce našeho časopisu najdete jeho historii, profily redaktorů a e-mailové kontakty na ně, obsahy jednotlivých čísel (připravujeme i retrospektivní přehled článků, ceník inzerce apod.) Za povšimnutí stojí rovněž Instantní astronomické noviny – jediný český astronomický časopis vydávaný na Internetu. Je pravidelně aktualizován a připravuje ho zajímavě složený redakční kruh. Astronomické noviny najdete na adrese http://www.ian.cz/. Stejně jako astronomické časopisy najdete na Internetu i všechen ostatní denní tisk a časopisy z jiných oborů.

Také zahraniční astronomické časopisy, ke kterým nemá často našinec přístup, jsou na Internetu k nahlédnutí (tedy pochopitelně ne všechen jejich obsah, ale něco téměř vždy ano). Bezpochyby tady nebudou chybět giganty jako Astronomy či Sky & Telescope, ale najdete i jiné (třeba europoidní neboli neamerickocentristické).

Mimo obsahově kompaktních WWW časopisů se můžete stát pouze pasivními odběrateli horkých astronomických informací, ať již placených (např. cirkuláře IAU) nebo těch zdarma (např. NASA News, HST News apod.). Většinou stačí poslat na adresu příslušného serveru e-mail s jedinou řádkou, která má většinou strukturu subscribe název_konference vaše jméno. Stejně můžete odebírat ale i zprávy Českého rozhlasu či České tiskové kanceláře. Obzvláště pro české astronomy-amatéry doporučuji přihlásit se na začátku na česko-slovenskou diskusní konferenci o astronomii. Jmenuje se astrocos a objednat si ji můžete e-mailem na adrese: listprocauriga.ta3.sk. Jenom to s těmi diskusními konferencemi nepřehánějte. Některé produkují desítky dopisů denně a brzy takovému návalu informací nebudete stačit.

Média se přesouvají na Internet – zatím sice ne úplně, ale to je otázkou času – protože v něm vidí budoucnost a tak vzniká nová forma zprostředkování informace. Je jistě rychlá, pohotová a názorná, ale ještě není čas na to, aby vymazala na papíru vycházející časopis.

Astronomické a příbuzné časopisy

Radek Mašata