Astronomické konference na Webu

V minulém dílu této rubriky (Astropis 4/97) jsme se věnovali astronomii na Internetu obecně, konkrétně byly zmíněny některé WWW stránky astronomických časopisů, stručněji pak i diskusní skupiny na UseNetu. Jelikož celé číslo je věnováno konferenci JENAM ’98, tak i my se v této rubrice budeme věnovat JENAMu a konferencím obecně.

Vědecká komunita celého světa používá ke svojí práci Internet velmi masívně a tento stále sílící trend se nevyhnul ani konferencím. Pro každou významnější konferenci platí rozhodně více než pro každou jednotlivou osobu, že kdo není na Internetu jako by nebyl. O konání konferencí se sice vědci doposud dozvídají většinou z jiných zdrojů, ale pak alespoň jednou na WWW stránku konference jistě zavítají, protože na ní lze narazit na cenné informace.

Je-li konference dobře připravena, pak na její WWW adrese bývá k nalezení první, předběžné, a později druhé, podrobnější oznámení o konání konference, případně též formulář pro on-line registraci či formulářová žádanka o zasílání aktuálních informací e-mailem. Na solidní stránce rovněž nalezneme seznam členů vědecké a místní organizační komise, dle jejichž složení, resp. dle zastoupení kapacit z daného oboru v těchto komisích, můžeme do jisté míry posoudit i kvalitu a význam připravované konference. Nechybí dozajista ani členění konference do sekcí a předběžný program. Jsou-li organizátoři dostatečně iniciativní, přidají informaci o zemi, v níž se konference koná, o počasí, o kultuře, atd., případně uvedou linky na stránky, kde takové informace nalezneme.

Občas se na WWW dává i seznam příspěvků přednášených na konferenci, někdy dokonce i sborník abstraktů a někdy i sborník kompletní. Na tomto místě je vhodné upozornit na to, že když sborník na WWW stránce konference nenajdete, ještě není třeba zoufat – příspěvky je možné najít jinde. Často to bývá na tzv. preprintových serverech, kam autoři zasílají svoje články ještě před otištěním v časopise, resp. svoje konferenční příspěvky před otištěním ve sborníku. Dva nejvýznamnější takové preprintové servery mají www adresy alice.cern.ch (ve švýcarském CERNu) a xxx.lanl.gov (v Los Alamos v USA), jejich obsahy se do značné míry překrývají, ale vyhledávání v těchto je archivech je různé. Rozdíl můžete posoudit sami, návštěva preprintového serveru se jistě vyplatí, neboť preprintové servery patří bezesporu k nejcennějším zdrojům seriózních a aktuálních astronomických informací na síti.

Námi sledovaný pražský JENAM ’98 na svých WWW stránkách nabízí skoro všechny výše uvedené služby, vyjma přihlašovacího a mailovacího formuláře, naopak včetně sborníku abstraktů. Jeho stránky jsou stále ještě přístupné, naleznete je na sunkl.asu.cas.cuni.cz/jenam98/ či zrcadlené na astro.mff.cuni.cz/jenam98/. JENAM ‘99 ještě svoje WWW stránky nemá, na stránkách Evropské astronomické společnosti www.iap.fr/eas/ najdeme pouze oznámení, že následující konference se uskuteční od 8. do 12. září 1999 ve francouzském Toulouse. Hned pod tímto oznámením nalezneme velice kladné a přívětivé hodnocení skončené pražské konference.

V následujících závěrečných odstavcích se budeme věnovat tomu, jak lze WWW stránky rozličných konferencí lze najít. Nemá smysl totiž vyjmenovávat jednotlivé akce, neboť se počítají na stovky, raději uvedeme s komentářem adresy tří WWW stránek, které se shromažďováním informací o konaných konferencích zabývají a na nich si každý může najít setkání podle svého gusta a podle oboru svého zájmu.

Patrně nejlepší stránkou plnou hezké grafiky a užitečně uspořádaných informací je stránka na serveru physicsweb.org. Physicsweb je britský server a na jeho stránkách můžeme nalézt též známý časopis Physics World. Jeho součástí je i physicsweb.org/TIPTOP/FORUM/CONF, automaticky aktualizovaný seznam astronomických konferencí se sofistikovaným a strukturovaným vyhledáváním. Automatická aktualizace je jeho výhodou a nevýhodou, neboť na jedné straně se nemusíme probírat balastem prošlých konferencí, ale na druhou stranu jeho pomoci nevyužijeme k nalezení sborníku již proběhnuvší konference. Informace o jednotlivých konferencích jsou pečlivě sestavovány, obsahují vždy stručné shrnutí plánovaného programu konference, e-mail na organizátory a existuje-li, pak i link na WWW stránky té které konference. Anotace konference se sestává obvykle z jednoho delšího odstavce, čili se dozvíme vše potřebné a zároveň nejsme zahlceni přehršlí údajů.

Druhou kvalitní stránkou je cadcwww.dao.nrc.ca/meetings/, kde nalezneme chronologicky uspořádanou informační databázi astronomických konferencí. Stránku připravuje Canadian Astronomy Data Centre a uvedeme-li adresu bez /meetings/, dostaneme se na hlavní stránku tohoto vynikajícího informačního centra. S jeho pomocí se totiž vyhnete potřebě mít doma stovky cédéček a získáte přístup například k datům z družice Hipparcos, hvězdného katalogu GSC (Guide Star Catalogue) či digitální přehlídky oblohy DSS (Digital Sky Survey). V databázi najdeme konference od roku 1996, včetně pražského JENAMu ’98, konkrétně termíny konání, kontakt na organizátory obyčejnou poštou (snail mailem), telefonem, faxem, e-mailem a kontakt na jejich WWW. Anotace o zaměření a programu konference chybí.

Třetí stránkou je stránka AstroWebu – na známém serveru stsci, kde se nacházejí stránky Hubblova vesmírného dalekohledu. Přesná adresa je www.stsci.edu/astroweb/. AstroWeb je ohromná databáze, zahrnující nejenom konference, ale i další oblasti astronomie, která svým rozsahem překvapuje – občas se stane, že bez zlého úmyslu začnete natahovat stránku zvící několika megabytů. Informací stránka obsahuje spoustu, avšak postrádá esenciální výhodu počítačových archívů – totiž vyhledávání. Zvolené uspořádání konferencí dle abecedy není rozhodně šťastné a neaktuálních linků je pravděpodobně většina. Nejste-li sběratelem síťových starožitností a datovým hamounem, pak raději využijte služeb dvou výše uvedených serverů. Přejeme zajímavé surfování a snadnou orientaci v Síti.

Michael Prouza