Střípky z JENAMu

JENAM 98 (Joint European and National Astronomical Meeting for 1998) byl bezpochyby velkolepou událostí. Právem jsme tomuto setkání výynamných astronomů věnovali speciální číslo. Přesto materiálu bylo tolik, že se nám jej všechen nepodařilo zužitkovat. Tak tedy, tady jsou ony zbylé střípky...

Před každou větší či významnější konferencí bývá zvykem pořádat tiskovou konferenci, na níž jsou novináři seznámeni s obsahem a průběhem nastávající události. Nejinak tomu bylo u konference JENAM.

Zahájení tiskové konference Lokální komitét konference Doc. Šolc, Dr. Grygar a Doc. Palouš

Tisková konference se konala 7. září 1998 ve 13:00 v budově Prezidia Akademie Věd ČR na Národní třídě, tedy v prostředí nanejvíše důstojném. Přítomni byli všichni členové lokálního výboru konference, kteří postupně a velmi věcně zmínili obsah konference, způsob organizace a významné účastníky, kteří na JENAM měli přijet.

Dr. Borovička, Dr. Kotrč a Dr. Rušín Dr. Červinka a Dr. Štefl Dr. Kotrč

Kromě seznámení přítomných novinářů s během konference, bylo též zmíněno blížící se zatmění Slunce 11. srpna 1999. Byla to jistě velmi vhodná příležitost, jak postupně veřejnost informovat. O tomto jevu hovořil především Dr. Rušin. (Je patrno i z fotografie, že vysvětlit něco novinářům dá docela práci.) Na závěr přítomní páni vědci odpovídali na otázky novinářů a veřejnosti. Myslím, že všichni, kdož byli přítomni za Astropis jen žasli, jak pevné nervy měli všichni. To, že šlo často o otázky značně natvrdlé netřeba zdůrazňovat...

Doc. Palouš Zahájení na Žofíně Dr. Rušín

Ve středu 9. září 1998 byla konference JENAM oficiálně zahájena v prostorách pražského Žofína. Slavnostní zahajovací řeč zde pronesli: předseda Akademie věd ČR prof. Rudolf Zahradník, prezident EAS prof. Jean-Paul Zahn, předseda ČAS Dr. Jiří Borovička a prorektor Karlovy univerzity doc. Ivan Wilhelm.

Doc. Šolc Prof. Zahradník řečnící Dr. Grygar
Dr. Borovička Účastníci JENAMu

Poté zaznělo několik referátů věnovaných astropolitice a novým velkým evropským projektům v astronomii.

Prof. Zahn řečnící Doc. Wilhelm řečnící Referáty

Průběh konference nebudu nikterak komentovat, máte toho v Astropisu více než dost. Zmíním se spíše o několika drobných epizodkách. 12. září byl opravdu perný den. Již několik dní jsme prof. Novikova umlouvali na rozhovor, ale byl stále zaneprázdněn. Toho dvanáctého se nám to konečně podařilo. Napřed jsme byli poněkud rozmrzelí, protože na nás pozapomněl a dal přednost "konkurenci". Byli jsme ovšem také u toho. Nakonec jsme jej přeci získali "pro sebe". Pan profesor nám dal dokonce přednost před Českou televizí, což nás nesmírně polichotilo. Na fotografiích je také vidět, že jsme mu Astropis ukázali – líbil se.

Prof. Novikov Prof. Novikov mezi novináři
Prof. Novikov s týmem Astropisu Prof. Novikov

Pak jsme díky neuvěřitelnému štěstí a laskavosti dr. Grygara získali rozhovor od sira Martina Reese. Byli jsme trochu nepřipraveni, ale vše nám vyšlo skvěle. Tedy to jsme si tehdy mysleli. Večer jsme zjistili, že nám během rozhovorů říkal magnetofon zbohem a vše bylo příšerně zašuměné. Stíhala nás dost smůla, ale nakonec jsme vše úspěšně rozluštili a přeložili, no a výsledek ten už znáte.

Sir Rees Sir Rees s týmem Astropisu

Ze samotné konference máme fotografií poskrovnu. Nechtěli jsme rušit, no a uznejte, že fotografovat, když někdo něco promítá se moc nedá. Na chodbách jsme přeci něco vyfotografovali. Taková normální atmsféra je vidět na prvním snímku. Něco jako chaotická pohoda. Všichni popíjejí kafíčko a družně diskutují. Dokonce se nám podařil snímek přímo žánrový – prof. Bičák (světový odborník v relativistické fyzice) diskutuje s kolegou z MFF UK doc. Langrem, v pozadí jistě poznáte dr. Grygara.

Prof. Bičák v rozhovoru s Doc. Langrem Prof. Scarsi s kolegyní Hrabákovou

konferenci byla též doplněna o doprovodný program pro veřejnost, který se odehrával v pražském planetáriu. Právě tam se podařilo zastihnout prof. Scarsiho a chvatně s ním udělat rozhovor. Co říci závěrem? Bylo to krásné a bylo toho na tak malý redakční tým opravdu dost...

Vladimír Kopecký Jr.
Foto: Jiří Kubánek