Návštěva Ondřejovské observatoře

Staré Fričovy kopule Na Ondřejovskou observatoř nás především přivedlo nově otevřené muzeum hvězdárny, které je umístěno ve starých Fričových kopulých. Neváhali jsme však a využivše možnosti prošli jsme hvězdárnu celou.

Nejdříve jsme přirozeně navštívili ona zmíněná muzea. Těchto několik obrázků ukazuje jejich umístění v areálu Ondřejovské observatoře. Obrázek centrálního palouku jsme pořídili až z ochozu centrální kopule.

Západní kopule Centrální palouk staré hvězdárny Centrální kopule

Jako to v muzeu vypadá, to ukazují následující obrázky. Povšimněte si onoho "vagónového" charakteru kopulí, který získali díky firmě Ringhofer. Instalace starých astronomických přístrojů je velmi pěkná, ale také dosti kompaktní – není tam moc k hnutí avpři fotografování jsme měli značné potíže. (Škoda, že nemám fotku, kdy mne kolefyně vyfotografovala, jak dělám stojku ve snaze pořídit co nejlepší záběr... a to jsme přitom měli zoom, f = 75 mm.)

Instalace v přízemí západní kopule Výstavní panely v přízemí západní kopule
Vystavené dalekohledy v centrální kopuli ... totéž z jiného úhlu

V článku jsem zmiňoval nekteré propriety, které se přitom nevyskytly na publikovaných fotografiích, tj. dalekohled s hodinovým strojem na závaží, Fričovy hodiny a pomníček J. J. Friče odhalený u příležitosti stého výročí založení observatoře. Tak tady to všechno máte na obrázcích a v barvě...

Dalekohled v západní kopuli ... kolega Kubánek znalecky pozoruje Hodiny v centrální kopuli
Pomníček J. J. Friče s žabičkou na podstavci Busta J. J. Friče v detailu

Po návštěve muzea jsme se chopili příležitosti a nechali se provést i vědeckými pracovišti AsÚ AV ČR. Z těch moc fotografií nemáme. Většinou bylo špatné světlo a pak zkuste fotografovat, když někdo právě pozoruje sluneční spektrum... to by vás asi neměli rádi!

Radioteleskop u tatarské zítky Budova Slunečního oddělení AsÚ AV ČR Celostat slunečního spektrografu

Doufám, že pro vás byly fotografie příjemnou inspirací k návštěvě naší největší astronomické observatoře. Vždyť prázdniny ještě nejsou u konce a tohle může být docela prima výlet...

Vladimír Kopecký Jr.