Lubomír Sodomka, Magdalena Sodomková: Nobelovy ceny za fyziku
SET OUT, Praha 1997, 160 stran

Obal knížky

Konečně je tu něco, co příznivcům fyziky; a astronomie je nedílnou součástí fyziky, dlouho chybělo. Už vyšly knihy o Nobelových cenách za literaturu i ekonomii, ale na to nejpodstatnější – na přírodní vědy se zcela zapomnělo. Tuto mezeru chce vyplnit série knížek z nakladatelství SET OUT, která zahrnuje Nobelovy ceny za fyziku, za chemii a za fiziologii a medicínu. První kniha, věnovaná cenám za fyziku, je přehledně uspořádána a navíc zahrnuje i partie z historie fyziky jako takové i z historie založení Nobelovy ceny. Potud je vše v pořádku. Jinak je kniha ukázkou, že profesorský titul autorův ba ani vědecké tituly odborného recenzenta nejsou zárukou kvality. Kniha místy působí jako špatný překlad z cizího jazyka. Je psána stroze a kostrbatě – to je ještě snesitelné. Co však nelze opomenout jsou chyby, které jsem nalezl. Jejich seznam je na tak útlou knížku úctyhodný. Nejmenší z chyb je otitulování Tychona Brahe přídomkem de (str. 9). Horším je poněkud nejasné zobrazení Michelsonova interferometru a zcela ořesným jsou: umístění tokamaku do Fyzikálního ústavu AV ČR (str. 93) – tento přístroj je v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, radioteleskop v Arecibo opravdu není v Indii – nachází se na ostrově Portoriko (str. 141) a konečně magnetické pole neutronových hvězd není 104 Tesla, ale 108 Tesla (str. 141). To opravdu nemohou být překlepy! Ve srovnání s těmito "chybičkami" zcela blednou mé výhrady k poněkud pochybeným úvahám, proč Nobel neudělil také cenu za matematiku či úvahy o eteru u Michelsonova pokusu. Vše je příznačně završeno nedostatečným výčtem literatury, který svědčí o nezpůsobilosti autora kvalitně sepsat takovouto publikaci (jsou zde citovány obtížně dostupné či bezvýznamné literární prameny, oproti nimž jsou opominuty překlady populárních děl samotných laureátů Nobelových cen, např. chybí P. L. Kapica: Experiment, teorie, praxe. Mladá Fronta, Praha 1982). Kniha je tedy sepsána opravdu horkou jehlou. Šťastný a chválihodný nakladatelský počin doznal takto citelné úhony.

Konečným závěrem by však mělo být, že knížečka je vhodným encyklopedickým doplňkem každé knihovny vědymilovného čtenáře. Je to totiž to jediné, co je k mání... Alespoň se v ní dočtete, že Einsten nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za teorii fotoefektu, což je pro mnohé překvapením.

Vladimír Kopecký Jr.