Komety

WWW stránek o kometách na internetu lze najít velmi mnoho. Zejména v době, kdy se na obloze objeví jasná kometa, je internet zaplaven množstvím článků a snímků komet. Bylo tomu tak například v roce 1997, kdy jsme mohli pozorovat kometu století Hale-Bopp.

Z tohoto důvodu, zde není možné udělat přehled všech hezkých a zajímavých stránek, kde lze najít „něco o kometách“. Zaměříme se spíše na takové stránky, kde lze najít například informace o aktuální viditelnosti komet, o nově objevených kometách a podobně.

Začněme tedy na „Comet Observation Home Page“, neboli http://encke.jpl.nasa.gov. Na úvodní straně si můžete prohlédnout snímky právě viditelných jasnějších komet od astronomů amatéru i profesionálů z celého světa. Na stránce dále najdete přehled o jasnostech právě viditelných komet. Můžete si prohlédnout seznam pozorování jasností pro každou kometu, které sem zasílají amatérští pozorovatelé. Pro jasné komety naleznete mapky a diagramy. Jinak v archívu si můžete prohlédnout celou řadu fotografií různých komet. Stránka bývá aktualizována obvykle jednou týdně, jejím autorem je Ch. Moris. Pokud si kliknete na žádost o efemeridu některé z komet, dostanete se už na jinou „page“. Na stránce http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/index.html naleznete seznam všech dlouhoperiodických i krátkoperiodických komet, které lze právě pozorovat. Pokud si kliknete na nějakou kometu dostanete elementy i efemeridu; je možné získat i efemeridu pro každý den. Můžete též získat elementy viditelných komet ve formátu určeném pro různé počítačové programy zobrazující oblohu (např. Skymap). Pravda, naprostá většina komet je viditelná pouze velkými dalekohledy. Nicméně, pokud se zajímáte o to, zda-li nebyla objevena nějaká nová jasná kometa, můžete to zjistit právě zde. Stránka je průběžně aktualizována a jsou do ní přidávány nové komety. Zde se vlastně nacházíte na poměrně rozsáhlém systému stránek Centra malých planet (tedy planetek), Úřadu pro astronomické telegramy a Mezinárodního kometárního čtvrtletníku. To vše patří pod Mezinárodní astronomickou unii resp. čtvrtletník vydává Smithsonian Astrophysical Observatory. O kometách tady najdete např. orbitální diagramy některých, seznam nejtěsnějších přiblížení komet k Zemi. Dále si můžete přečíst, co dělat, pokud si myslíte, že jste objevili novou kometu. Můžete si projít slovníček termínů, které s kometami souvisejí (např. afélium, elementy, perturbace), naleznete zde vysvětlení označování komet, atd.

Z dalších „kometárních“ stránek se zmiňme o Kronkově stránce http://comets.amsmeteors.org/. Na tomto graficky povedeném webu naleznete mimo jiné informace o tom, jak byly konkrétní periodické komety objeveny o historických pozorováních, ale pochopitelně i aktuální obrázky právě viditelných komet. Dovíte se něco i o tzv. „sungrazing comets“, tedy kometách pohybujících se blízko Slunce. Na stránce M. Kidgera z IAC (Instituto de Astrofísika de Canarias) http://www.iac.es/galeria/mrk/comets.html naleznete pozorování a fotografie zejména španělských autorů. Na stránce známého portugalského pozorovatele A. Pereiry http://correio.cc.fc.ul.pt/~apereira/index.html najdete podrobný přehled o pozorovaných jasnostech komet včetně mnoha grafů světelných křivek.

Pěknou stránkou, která je především věnována blízkozemním objektům je stánka NASA http://neo.jpl.nasa.gov/images.html. Ovšem i o kometách toho zde najdeme hodně. Je zde pěkný simulátor dráhy pro planetky a komety (http://neo.jpl.nasa.gov/orbits/), kde si zvolíte objekt a klikáním myší si projíždíte čas třeba den po dni. Navíc možností zoomu a natáčení úhlu pohledu získáte velice dobrou představu o orientaci dráhy komety v prostoru. Také můžete využít generátoru efemerid, který Vám „vyplivne“ efemeridu příslušného tělesa s časovým intervalem třeba pět minut (lze si zadat požadovanou podobu efemeridy). A mimo jiné zde najdete i snímky některých komet. Pokud byste chtěli nostalgicky vzpomínat na kometu století, lze odtud přejít na http://www.jpl.nasa.gov/comet/images.html, kde si můžete prohlédnout přes 5 tisíc fotografií této vlasatice od července 1995 až po letošní rok (nejvíce snímků je samozřejmě z roku 1997).

O sondách, které letí nebo se chystají ke kometám se můžete více informací dovědět na stránkách věnovaných jednotlivým misím, např. http://stardust.jpl.nasa.gov/, http://nmp.jpl.nasa.gov/ds1/, http://sci.esa.int/rosetta/, nebo http://www.ball.com/aerospace/deepimpact.html.

V češtině si můžete o pozorování komet přečíst na stránce Společnosti pro meziplanetární hmotu http://www.astro.cz/smph/, kde najdete i v elektronické podobě její zpravodaj. Snímky komet z ČR si lze prohlédnout na stránkách některých našich hvězdáren či jednotlivců, např. http://www.klet.cz/ (Hvězdárna Kleť), nebo http://home.pf.jcu.cz/~gembem00/ae/obsah.htm#komety (M. Gembec). Opravdu pěkná stránka věnovaná specielně kometám v češtině zatím bohužel chybí, přesněji řečeno jsem na žádnou takovou nenarazil.

Internetové adresy o kometách

Jiří Kubánek