Návštěva hvězdáren v Plzni a Žebráku

Redakce Astropisu se vydala navštívit dvě hvězdárny západně od Prahy.

Fotografie Oriona

Město Žebrák leží na jihozápadě berounského okresu a na pahorku nad městem pár set metrů od dálnice se nachází zdejší hvězdárna. Již z dálnice jsme viděli otevřenou kopuli, a tak jsme se na hvězdárnu podívali. Místní hvězdář, pan Růžička, nás přivítal se slovy, že právě čeká na přelet kosmické stanice (ISS). U rozrůstající se stanice právě parkoval raketoplán Atlantis, a proto také byla velmi jasná (–3 až –4 mag). Po přeletu stanice jsme se již dívali dalekohledem, 30cm Newtonem. Pan Růžička nám a dalším třem návštěvníkům ukázal nejprve Venuši, pak Saturn, Jupiter a na závěr mlhovinu v Orionu. Zdejší dalekohled je umístěn na montáži, která je zmenšenou kopií montáže 5metrového Haleova reflektoru na Mt. Palomaru. Bohužel, optika žebráckého přístroje není příliš kvalitně udržována, a tak pohled tímto přístrojem předčí i běžný 9cm refraktor. Pan Růžička nám pak ukázal mnoho svých astronomických fotografií. Na snímku je 5 minutová expozice souhvězdí Orionu. V těsné blízkosti Žebráku vyrostla v posledních letech průmyslová zóna s mnoha světly, a tak noční obloha již není tolik tmavá. Přestože pan Růžička není příliš výřečný demonstrátor, a tedy návštěvník se zde toho o vesmíru nedoví tolik jako na Petříně, stojí za to se na tuto hvězdárnu podívat. Vždyť v berounském okrese i některých sousedních jinou hvězdárnu nenajdeme! Doufejme tedy, že město Žebrák bude moci poskytnout více finančních prostředků na provoz této malé hvězdárničky. Kdo byte se chtěl přijít podívat, tak pan Růžička zahajuje běžný provoz 6. dubna a bude mít otevřeno za jasného počasí každý pátek po setmění a v neděli pak od 14 hodin na pozorování Slunce.

Hvězdárna Žebrák

Hvězdárnu a planetárium v Plzni byste podle kopule hledali marně. Maximálně byste objevili kopuli na střeše porodnice, která již asi půlstoletí neslouží původnímu účelu. A proto nás mile překvapila zmínka o hvězdárně v kulturním přehledu i přímo v mapě města. Zavolali jsme a po chvíli se dostavili na nynější adresu hvězdárny a planetária do ulice U dráhy. Zdejší ředitel, Lumír Honzík nás velice vřele přivítal. Lumír Honzík, který je ve funkci teprve od tohoto roku, nás seznámil se současným stavem hvězdárny a planetária a také se svými plány do budoucna. Tento astronomický stánek vlastní Zeissovo projekční planetárium, které bylo dříve umístěno v minulé budově hvězdárny, jež od r. 1997 připadla soudu. Zprovoznit a zpřístupnit planetárium pro veřejnost je prvým úkolem do budoucna. Hvězdárna vlastní též několik mobilních dalekohledů, mezi nimi např. 20 a 30cm Schmidt-Cassegrainy značky Meade. Pracovníci hvězdárny konají veřejná astronomická pozorování momentálně na venkovních prostranstvích v Plzni. Plzeňané jsou dobře informováni o činnosti hvězdárny, a tak hojně navštěvují astronomické přednášky. V budoucnu by se měla hvězdárna a planetárium přestěhovat do jiného objektu, který by se pro tyto účely vhodně upravil a nebo je záměr postavit hvězdárnu s planetáriem "na zelené louce" v Borském parku. Na letošní rok přispělo město Plzeň na činnost hvězdárny částkou 3,3 miliónu korun. Přejme Lumíru Honzíkovi a jeho kolektivu pracovníků, aby se jim práce dařila a astronomie v Plzni vzkvétala!

Jiří Kubánek
Foto: Karel Růžička