Astronomové v roli cyklistů

V nedávných dnech v závěru července jsme prožívali velmi teplé počasí. Tehdy se každý snažil nalézt osvěžení někde u vody. Pod vlivem pálivých slunečních paprsků bylo obtížné v horkém ovzduší sportovat, pracovat a vůbec se pohybovat. Skupina astronomů a příznivců astronomie z různých míst naší vlasti se nezalekla ztížených podmínek a odvážně "vyrazila" na jízdních kolech po území Čech a Moravy se záměrem navštívit několik našich hvězdáren, poznat místní prostředí, vyměnit si zkušenosti a utužit svůj kolektiv. Tato záslužná astronomicko-sportovní akce se letos konala již po osmnácté, takže se již vytvořila pěkná tradice v této činnosti. Cyklistické putování astronomů má neobvyklý název "Ebicykl". Letos cyklistická výprava odstartovala na hvězdárně ve Vlašimi, pokračovala dále v jízdě do Ondřejova (sídla Astronomického ústavu Akademie věd ČR), kde se nalézá náš největší zrcadlový dalekohled – "ondřejovský dvoumetr". Potom účastníci výpravy postupně navštívili hvězdárny v Jindřichově Hradci, Kunžaku, Třebíči, Boskovicích, v Prostějově a své putování skončili v Hodoníně. Letos měla cyklistická expedice astronomů název "Ebicykl Odyssea 2001" ve shodě se známých Clarkovým dílem "Vesmírná odyssea 2001". Velitelem ebicyklu se letos opět stal později jmenovaný "hejtman expedice" náš významný astronom RNDr. Jiří Grygar, CSc., který nám po příjezdu do Boskovic popsal průběh a záměry této velké cesty a sdělil různé příběhy a zajímavosti. Expedice se letos zúčastnilo na 50 cyklistů. Všichni postupně dojeli sice unaveni, ale s dobrou náladou do místa odpočinku na boskovickém gymnáziu. Připomeňme, že etapa Třebíč – Boskovice měřila kolem 70 km. Ebicyklisté však projeli až 100 km etapy.

Ebicyklisté

Období expedice bylo zvoleno záměrně v období prázdnin před měsíčním úplňkem, kdy se podmínky pro pozorování oblohy vlivem měsíčního světla zhoršují. Astronomům však nešlo o pozorování hvězd, ale o návštěvu a poznání hvězdáren i jejich okolí.

V Boskovicích mají také sice malou, ale plně dostačující astronomickou pozorovatelnu, o kterou pečují ing. Pavel Kopecký a Michal Němec. Vybavení pozorovatelny není zanedbatelné. Členové expedice pozorovatelnu navštívili a setkali se s dvěma reflektory typu Newton, jeden menší přenosný, druhý větší stabilní, který má průměr zrcadla 240 mm a ohniskovou vzdálenost objektivu 1440 mm. Pozorovatelna má dobře vybavenou kancelář – pracovní místnost s hvězdnými mapami a astronomickými materiály. Takovou návštěvu, jakou boskovická hvězdárna zažila dne 31. 7. 2001, její správce již dlouho nepamatují, protože zájem veřejnosti, včetně mládeže, o pozorování oblohy je zde téměř nulový. Kromě hvězdárny si účastnící expedice rádi prohlédli budovu boskovického gymnázia se zajímavým akváriem. Letošní Ebicykl přišli pozdravit také doc. RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc. z brněnské hvězdárny a dlouholetý přítel dr. Grygara ing. Karel Pavlů z Brna. Ebicykl Odyssea 2001 sice skončil, jeho účastníci budou vzpomínat na vše, co během expedice zažili, mimo jiné i na Boskovice, ale určitě se těší na 19. Ebicykl, který se připravuje na léto roku 2002.

Boskovická hvězdárna

Jaroslav Chloupek