Astronomický software

Doposud jsme se v tomto cyklu zabývali především stránkami, které slouží jako zdroj informací o některém jevu, oboru astronomie nebo třeba místa, hvězdárny. Dnes učiníme výjimku, budeme se zabývat softwarem dostupným na internetu.

Úvodem si řekněme něco o softwaru a internetu. Softwaru se na internetu dá najít hodně, opravdu hodně, ne všechen je ovšem "zveřejněn" legálně. Jako bezproblémový lze označit pouze software, který se šíří jako tzv. freeware, nebo software, který je distribuován pod nějakou volnou licencí, např. GPL. U ostatního softwaru staženého z internetu si obecně nemůžete být jisti, že jej používáte legálně, někdy si dokonce nemůžete být jisti ani tím, že používáte uvedený software. Situace je velmi nepřehledná, různé zájmové skupiny (často nadnárodní) se snaží využít zmatků ve svůj prospěch, což celý problém ještě více komplikuje. Tolik poněkud netradičním úvodem a pojďme se podívat, co se dá na internetu najít.

Existuje řada rozcestníků, jakýchsi map stránek se softwarem, který souvisí s astronomií, stačí zadat dotaz na software a astro některému internetovému vyhledávači, a dostanete na výběr z několika set až tisíc odkazů. Pokud ještě navíc specifikujete, že chcete free software, smrskne se ohromné množství na několik desítek nejvýznamnějších stránek. Uvedeme si zde ty nejdůležitější (nejobsáhlejší), dále se budeme věnovat poněkud speciálnějším stránkám.

Astronomickému software pro počítače PC a Mac je věnována stránka časopisu Sky and Telescope – Astronomical Software. Pokud si vyberete svůj typ počítače, dostanete se na stránku s jakýmsi pořadníkem softwaru, kde každý produkt je "oznámkován". Podotýkám, že na stránce je i odkaz na seznam firem, které prodávají komerční astronomický software, jenž si můžete ve většině případů i on-line zakoupit.

Vynikající je odkazník pana Brutona ze S. F. Austin State University v Texasu, který se jmenuje Dan's Astronomy Software Collection. Je rozdělena do několika sekcí podle operačních systémů, na kterých pracuje ten který software, navíc obsahuje sekci s odkazy na astronomické algoritmy a též obsáhlý adresář dalších stránek se softwarem.

Velmi dobrá je také stránka AstroTips, která má oproti předchozím zmíněným ještě navíc nástěnku, kam můžete i vy vyvěsit svůj inzerát, případně se někoho (nebo rovnou všech) na něco zeptat. Stránka se pravidelně (alespoň jednou za týden) aktualizuje, takže bez nadsázky se dá říci, že když budete sledovat tuto stránku, o nic nepřijdete.

Další taková stránka se jmenuje AstroNet, ta obsahuje programy pro operační systémy firmy Microsoft a Apple MacIntosh. V případě komerčních produktů většinou obsahuje demo verzi softwaru, případně odkazuje na stránku autora nebo společnosti, v případě volně šířeného softwaru většinou odkazuje přímo na soubor, který si stáhnete a nainstalujete.

Pokud nehledáte "jen" planetárium nebo katalog, které vám ukáží nějakou oblast oblohy s různými objekty, ale chcete se věnovat nějaké vážnější práci (nechci psát vědecké, protože to může být zavádějící), například výpočtům drah těles ve sluneční soustavě, bude se vám hodit stránka charlottesvillské části americké Národní radiové observatoře (NRAO) Astronomy Software Servers, která se nachází na adrese http://www.cv.nrao.edu/fits/www/yp_software.html. Najdete na ní odkazy jak na výpočetní balíky, které se používají při modelování nejrůznějších astronomických a astrofyzikálních jevů, tak na algoritmy, které si můžete naprogramovat na výkonnější programovatelné kalkulačce.

Všechny dosud uvedené stránky se zabývají astronomickým softwarem takzvaně napříč operačními systémy. V Čechách (nevím, jak je tomu na Slovensku, budu rád, když mne laskavý čtenář poučí) jsou velmi rozšířené – podle tvrzení některých firem většinou nelegálně – operační systémy firmy Microsoft, MS-DOS a MS Windows všech verzí. V poslední době však i tady vzrůstá počet lidí, kteří používají některý jiný OS, zpravidla OS/2 nebo Linux. Patříte-li mezi ně, vězte, že i pro tyto systémy existuje velké množství astronomického softwaru. Pro první zmíněný doporučuji stránku pana Frommerta (organizace SEDS, o níž již byla v jednom z minulých dílů řeč) Astronomical and Space-Related OS/2 Software. Pokud patříte mezi "linuxáře", podívejte se na stránku Astronomical Software on Linux. Stránek existuje opravdu mnoho, vřele doporučuji použít některého internetového vyhledávače.

Poslední skupina stránek, o nichž se chci zmínit, se dá označit jako "software pro internet". Patří sem např. stránky s on-line výpočty záblesků družic systému Iridium, velmi dobrá informativní stránka je Iridium Flares. Jako další příklad můžeme uvést on-line hvězdný atlas Polaris: Starchart Map Server, který má podobu formuláře, do něhož zadáte buď jméno objektu nebo souřadnice, výsledkem pak je mapka příslušného místa oblohy. Těmto on-line atlasům a katalogům jsme se v této rubrice ostatně věnovali mnohem více v prvním čísle loňského ročníku Astropisu, tam najdete daleko více odkazů na podobné stránky. Zajímavá je také stránka Solar System Simulator, kterou hostí JPL na stránce http://space.jpl.nasa.gov, kde si můžete vybrat, na který objekt Sluneční soustavy (mezi než se počítají mimo jiné i sondy Voyager, Galileo a další) se chcete podívat, zvolíte si i odkud se na něj chcete podívat a server vytvoří obrázek, jak v tom kterém okamžiku objekt ze zvoleného místa vypadá. Další užitečnou službou jsou výpočty efemerid objektů Sluneční soustavy, i těch najdete na internetu řadu (viz též Astropis 2000/4), za všechny jmenujme JPL's HORIZONS System.

Softwaru ke stažení je na internetu opravdu obrovské množství, v rozsahu této rubriky je bohužel naprosto nemožné je pokrýt; velice podobná je situace se službami nabízenými on-line na internetu, zbyl dostatek materiálu na to, abychom se v některém z dalších pokračování našich toulek internetem podívali na některé speciality podrobněji. Úspěchy se softwarem staženým z internetu a jako vždy příjemné brouzdání přeje

David Ondřich