Sluneční soustava na síti

Speciální číslo vyžaduje speciální článek pravidelné rubriky, pokud je navíc celé speciální číslo věnováno sluneční soustavě, je nasnadě, že ani naše internetová rubrika nezůstane pozadu.

Sluneční soustava je místo svou rozlohou rozhodně nemalé, ostatně neustále se zvětšuje (nejen kvůli relativistickému rozpínání prostoru), jak lidé poznávají její vzdálenější a vzdálenější součásti. Stejně tak v okolí domovské hvězdy najdeme velké množství nejrůznějších jevů – ve sluneční soustavě se můžete uškvařit ve výhni Slunce, dusit se (podobně jako se dusí zelenina v Papinově hrnci) v husté atmosféře Venuše, příjemně se opalovat na plážích Středozemního moře na planetě Zemi, prožít drsnou písečnou bouři na Marsu, srazit se s nějakou pěknou planetkou, házet kamínky po Jupiteru, podívat se do kuchyně boha Héfaista na měsíci Io, zabruslit si na zmrzlé krustě Európy, pro radost si vytvořit malou mezírku v Saturnově prstenci, a nakonec se zkoulovat špinavým sněhem protoplanetární hmoty v Kuiperově pásu nebo ještě dál. A k tomu všemu obrovské množstvé volného místa, tedy pokud vám nevadí sem tam mikrometeoritek nebo energická částice. Bohužel se na většinu z těchto krás můžeme jen dívat, neboť (zatím) všechny cestovní kanceláře zájezdy do těchto míst neprodávají (s výjimkou onoho Středozemního moře). Pokusím se vás provést některými přehledovými stránkami, které se zabývají sluneční soustavou jako celkem; nebudeme se zabývat žádným konkrétním druhem těles, jako tomu bylo v některých minulých dílech.

Začneme těmi největšími a nejbarevnějšími stránkami. Ano, tušíte správně, projdeme několik stránek americké kosmické agentury NASA, která provozuje několik projektů, které se zabývají naší soustavou. A protože internet dnes představují hlavně obrázky, začneme hned jednou lahůdkou, totiž největším zdrojem obrázků těles sluneční soustavy, což je Planetary Photojournal, který najdete na adrese http://photojournal.jpl.nasa.gov/. Úsilím tvůrců stránky je především shromažďovat všechny veřejně dostupné obrázky těles sluneční soustavy, a to pokud možno ze všech zdrojů. Lze tedy říci, že zde najdete pouze obrázky, které byste našli i jinde (kdybyste dostatečně pečlivě a trpělivě hledali), ale zato jsou zde setříděné a na jednom místě. V současnosti databáze obsahuje podle hlavní stránky přes 2 800 obrázků, každý den přibývají nové. Na úvodní stránce si můžete vybrat objekt, který vás zajímá, a prohledávat databázi obrázků k němu příslušejících, taktéž si můžete zvolit prohlížení posledních přírůstků do databáze za např. posledních několik dní. Pokud objekt, který vás zajímá, není uveden na hlavní stránce, máte několik možností, jak se k jeho obrázkům dostat. Buď zvolíte možnost other, a podíváte se do nabídky ostatních objektů (v současnosti devíti planetek a neurčené komety) a vyberete si přístroj, jímž byl daný objekt vyfotografován; pokud se vámi požadovaný objekt nenachází ani v této nabídce, můžete použít další možnost na hlavní stránce, totiž More Query Methods, což se dá volně přeložit jako "Další Prohledávání", a pak už jen vybírat: zvolit můžete prohledávání podle názvu v databázi, podle družice/přístroje, kterým má být obrázek pořízen, podle data a času, a samozřejmě podle názvu – objektu, oblasti (např. Syrtis Maior), atd. Stránka má navíc dvě "zrcadla", tedy internetové uzly, které obsahují kopii stránek původních, aktualizovaných zpravidla jednou denně, takže když z jakéhokoliv důvodu nefunguje spojení na domovský server, dají se použít tyto náhradní stránky; jedno zrcadlo je umístěno ve Spojených státech (stejně jako samotná stránka), druhé se nachází v Německu, na adrese http://photojournal.dlr.de/.

Dalším zastavením naší pouti musí být stránka The Nine Planets, http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/nineplanets.html, která představuje jeden z nejúplnějších kompilátů informací o sluneční soustavě vůbec. Samozřejmostí jsou oddíly věnované jednotlivým planetám, Slunci, malým tělesům sluneční soustavy, meziplanetární hmotě. Co již není tak úplně obvyklé, jsou velmi precizně provedené části týkající se měsíců planet, a to nejen těch velkých, ale opravdu všech v současnosti známých měsíců. Nechybí stručný přehled, informace o novinkách, slovníček termínů a slovních spojení, informace o sondách a umělých družicích, které se zabývaly nebo zabývají studiem sluneční soustavy, chronologie objevů, systém pojmenovávání těles soustavy, přehledová tabulka extrémů (tj. největších a nejmenších rozměrů, hmotností, jasností, atd.), slovník názvů planet a měsíců v různých jazycích, odkazy na původní zdroje a mnoho mnoho dalších. Opravdu doporučuji všem, aby se na tuto stránku podívali, je to opravdu velikánský kus perfektně odvedené práce, jejím autorem je Bill Arnett, který taktéž spolupracoval na vytvoření velkého množství dalších stránek, včetně např. messierovského katalogu, stránek o mlhovinách; odkazy na tyto stránky naleznete v části o autorovi.

V následujícím se opět vrátíme pod křídla americké kosmické agentury, konkrétně do Jet Propulsion Laboratory, v níž se věnují různým bádáním ve sluneční soustavě, a proto se na jejich stránkách dá mnohé nalézt. Jedním z takových uzlů je Planetary Data Center, které najdete na adrese http://pds.jpl.nasa.gov/ a jehož hlavním cílem je shromažďovat data o naší sluneční soustavě pro dlouhodobé využití. Najdete zde tedy nejen hezké obrázky, ale taktéž jsou zde data z kosmických sond i pozemských měření pro vědecké účely, informace o přístrojích, kterými byla tato data získána, ap. Když se podíváte na stránku určenou pro širokou veřejnost (Public), otevře se vám další prostor s mnoha odkazy na konkrétní projekty (mezi nimi i Planetary Photojournal). My se teď vydáme na kratičkou exkurzi do několika z nich. Planetary Image Atlas, http://www-pdsimage.jpl.nasa.gov/PDS/public/Atlas/, představuje jednotný přístup k mnoha dostupným mapám jednotlivých těles sluneční soustavy, jež můžete prohledávat na samostatných stránkách věnovaných misím, které těleso mapovaly (např. sonda Clementine pro Měsíc, Galileo pro Jupiterovy měsíce, ale i pro planetky Gaspru a Idu, atd.); nechybí ani mapy zpracované podle snímků ze sond Voyager. Dalším důležitým odkazem je stránka Solar System Exploration, adresa http://sse.jpl.nasa.gov/, na níž najdete informace snad o všech sondách a družicích, které zkoumají sluneční soustavu, nechybí novinky, z nichž se dozvíte mnoho zajímavostí. Další stránky, které jsou spravovány pod patronací NASA, najdete např. na JPL Solar System Dynamics, http://ssd.jpl.nasa.gov/, kde najdete informace o tělesech se známou dráhou ve sluneční soustavě, také se dozvíte, jak počítat efemeridy těles a další. Dalším takovým centrem je Lunar And Planetary Institute, http://cass.jsc.nasa.gov/lpi.html, který se zabývá (kromě Měsíce) především Marsem, ale také zkoumáním nejrůznějších problémů, které mohou čekat lidé v kosmu a na cizích planetách. Dále je potřeba zmínit poněkud specializovanější skupinu stránek, která se zabývá planetární geologií a metronomií, NASA/USGS Planetary Geologic Mapping Program, wwwflag.wr.usgs.gov/USGSFlag/ Space/GEOMAP/ PGM_home.html, na níž najdete opravdové lahůdky – geologické mapy Marsu a Venuše, Měsíce, atd. Poslední stránkou pod křídly NASA, kterou zmíním, je Planetary Fact Sheets, nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/ planetfact.html, která, jak už název napovídá, obsahuje vyčerpávající tabulky nejrůznějších čísel týkajících se těles sluneční soustavy, je zde zastoupeno Slunce, všechny planety a měsíce, velké množství planetek a komet a nejrůznější převodní tabulky.

Existuje samozřejmě nepřeberné množství dalších stránek, které se zabývají sluneční soustavou jako celkem, většina z nich má ovšem podobnou strukturu a většina z nich používá obrázky a údaje získané ze stejných zdrojů jako již uvedené stránky, nebo dokonce přímo z nich. Uvedu zde jenom několik z nich, následující výčet není zdaleka úplný: Views of the Solar System: http://www.solarviews.com/eng/homepage.htm, The Solar System: http://www.windows.ucar.edu/cgi-bin/tour_def/our_solar_system/solar_system_1.html, Jessica's Solar System Page: http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/1364/, Solar System: http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/2683/. Poslední dva odkazy poněkud upřesním, každý z nich je poněkud zvláštní: stránka Virtual Solar System, http://www.solarsystem.f2s.com/, má velmi zajímavou podstránku, která ukazuje model sluneční soustavy v rozlišení 2 000 km/pixel, tedy vidíte objekty soustavy v tomto rozlišení – velké Slunce, malinkaté terestrické planety, rozumně velké obrázky obřích planet a mezi tím... obrovská spousta prázdného místa, přesně tak, jako je tomu ve skutečnosti. Poslední stránka, Solar Voyager, http://www.solarvoyager.com/, je zajímavá odkazem na "Space Artwork", tedy umění zabývající se vesmírem, kde naleznete nejrůznější fantazie, ale i realistická zobrazení sond u těles sluneční soustavy.

Dosud jsem se věnoval pouze cizojazyčným, dokonce pouze anglickým stránkám – ostatní cizí jazyky dnes pro nedostatek místa vynecháme, ale zato se podíváme na několik stránek českých. Sluneční soustavě je v největším shromaždišti odkazů v českém internetu, Seznamu, věnována celá jedna sekce nebo spíše podsekce, http://dir.seznam.cz/Veda/Astronomie/Slunecni_soustava/. V ní najdete spoustu odkazů na různé specializované stránky věnované některým tělesům nebo skupinám těles. Chci zde zmínit tři stránky, které mne zaujaly nejvíce. První z nich, Sluneční soustava, http://www.boskowan.com/www/jirka/vesmir/default.htm, jejímž autorem je Jiří Wagner, jr., je jednou z nejobsažnějších českých kompilací na internetu, navíc obsahuje spoustu odkazů mimo; taktéž existuje v anglické verzi (čehož by si mohli povšimnout třeba někteří překladatelé, aby věděli, kde hledat správné překlady a převody termínů). Druhá stránka, na kterou chci upozornit, je Sluneční soustava na adrese http://www.geocities.com/nase_galaxie, která obsahuje informace pouze o planetách sluneční soustavy, zato však velmi přehledně a stručně zpracované (i když v případě Uranu možná až moc); pokud se potřebujete rychle podívat, kolik která planeta váží nebo jak rychle rotuje, najdete to zde. Konečně třetí stránka, jíž zde věnuji zmínku, se jmenuje Jackovy Astronomické Stránky a najdete ji na adrese http://www.volny.cz/sixties/jas.html, tato stránka je poněkud "upovídanější" než předchozí dvě, ale také stojí za shlédnutí.

Na závěr jen obvyklé připomenutí, že klikací verzi článku najdete na našich internetových stránkách, a konstatování, že většinu zde uvedených a obrovské množství neuvedných stránek získáte po dotazu u některého internetového prohledávače, např. AltaVistu nebo Googlu. Příjemné surfování sluneční soustavou přeje

David Ondřich