Záhada Rawlinsova útržku II:
Pearyho poslední chyba

Tato poznámka je více o zeměpisu než o hvězdičkách. Protože však bezprostředně navazuje na první část (Šperling, 2000) která i nepochybně měla obsah hvězdářský, autor doufá, že mu čtenáři prominou.

Podtitul "Pearyho poslední chyba" zaslouží vysvětlení. Samozřejmě to nebyla jeho absolutně poslední chyba, protože Peary zemřel až v r. 1920. Byla to však jeho poslední chyba kterou udělal na svých polárních cestách, protože byla udělána při návratu z poslední výpravy.

V první části tohoto článku autor došel k závěru, že měření zaznamenané R. E. Pearym na tzv. Rawlinsově útržku bylo provedeno dne 23. srpna 1909, kolem 8. hodiny místního času na místě o zeměpisných souřadnicích 77° 41' N, 68° 15' W, což přibližně odpovídá poloze Pearyho základny v Bowdoinově fjordu, poblíž Thule v severozápadním Grónsku (Obr. 1).

Že Peary se ve vypočtené oblasti nacházel v uvedený den bylo ověřeno ze dvou pramenů (Borup, 1911, s. 143; Henson, 1989, s. 180). Pro severní šířku své základny Peary udal polohu 77° 40' (Peary, 1898, s. 319). Autor však nenacházel žádnou informaci o zeměpisné délce uvažovaného místa.

Po získání moderní mapy okolí Thule (1:200 000, obr. 1) autor zjistil, že údaj mapy sice souhlasí velmi dobře pro severní šířku, ale neshoduje se ve vypočtené západní délce, která dle mapy je asi 68° 37' W. Rozdíl 22' úhlových odpovídá časovému rozdílu 1m 18s, a to i v Pearyho době byla hodnota daleko větší než chyba měření. Čím byl způsoben tento rozdíl?

Chyba nemohla být v naměřeném čase průchodu hvězd místním poledníkem, protože stanovení západní délky bylo založeno na Pearyho vypočteném čase průchodu Betelgeuse. Z téhož důvodu byla vyloučena možnost chyby v orientaci teodolitu. Jediným možným zdrojem chyby byl tedy Pearym vypočtený čas průchodu. Ten však nemohl být ověřen bez znalosti západní délky, kterou Peary pro výpočet použil.

Po delším hledání podařilo se autorovi získat Pearym nakreslenou mapu okolí Bowdoinova fjordu (Peary, 1896), na které je poloha jeho základny výslovně uvedena, 77° 41' 23" N, 68° 40' W (Obr. 2). Nyní bylo možno přezkoušet Pearyho výpočet. Při tom autor zjistil, že Peary se zmýlil o lm 40s. Správná doba vrcholení Betelgeusy na uvedené západní délce byla 0:20:19, a nikoliv 0:18:39 jak zaznamenal Peary. Chyba 1m 40s byla tak malá, že Peary si jí hned nevšiml, na rozdíl od chyb opravených škrty na záznamu měření.

Tímto omylem zvětší se chyba chronometru Pearym stanovená ze 14s na 1m 54s. I to však by byla hodnota zcela přijatelná pro chronometr který byl jistě víc než rok v použití (Maloney, 1978).

Autorovy závěry z prvé části článku uvedenou chybou nejsou ovlivněny, protože jejich základem je naměřený rozdíl v časech průchodu Betelgeuse a Vegy. Nakonec si autor dovoluje předložit hypotézu, která může a nemusí být správná. Dle obsahu Rawlinsova útržku se zdá, že Peary v té době trpěl sklonem k dělání chyb ve výpočtech (viz škrty na jeho záznamu měření). Je známo, že sklon k dělání chyb ve výpočtech může souviset s nedostatkem kyslíku, což ovlivňuje práci hvězdářů na havajské observatoři Mauna Kea, ve výšce přes 4000 m (Bisignani, 1999, 247). Je také známo, že nedostatek kyslíku může být způsoben anemií (Berkow, 1999, 814) kterou Peary trpěl mnoho let a na kterou také zemřel (Herbert, 1988). Lze tedy Pearyho početní chyby vysvětlit jeho zdravotním stavem.

Literatura:

  • Berkow, R. (Ed.) (1999) The Merck Manual of Medical Information, Home Edition, New York, NY, Pocket Books
  • Bisignani, J. D. (1999) Hawaii Handbook, 5. vyd., Emeryville, CA, Moon Publications
  • Borup, G. (1911) A Tenderfoot with Peary, New York, NY, Stokes
  • Henson, M. (1989) A Negro Explorer at the North Pole, 1912, New York, NY, Stokes přetisk: A Black Explorer at the North Pole, 1989, Lincoln, University of Nebraska Press
  • Herbert, W. (1988) National Geographic Magazine, 174 (3), 388–413
  • Langgaard, K. (2000) Soukromé sdělení
  • Maloney, E. S., (1978) Dutton's Navigation & Piloting, Annapolis, MD, Naval Institute Press
  • Peary, R. E. (1896) Bull. Amer. Geogr. Soc. 28, 21–36, příloha
  • Peary, R. E. (1898) Northward over the "Great Ice", New York, NY, Stokes
  • Šperling, Z. (2000) Astropis 7, č. 2, 6–10

Zdeněk Šperling