Venus Transit na webu

Ačkoliv jsme tuto rubriku před časem opustili, neboť se vyčerpala zásoba nových stránek a webů se zaměřením na astronomii, v tomto čísle se k astronomii na internetu vrátíme. Celé číslo je zaměřené na mimořádný úkaz, který nás v červnu čeká, proto se podíváme, co o přechodu Venuše můžete najít na internetu.

Ještě před úvodem musím upozornit, že už v době, kdy tento článek čtete, bude s velmi vysokou pravděpodobností značně neaktuální, protože Astropis musí vzniknout s poměrně velkým předstihem. V době dokončování tohoto článku zbývá do dne přechodu čtyřicet dní. Protože je velmi pravděpodobné, že nedlouho před přechodem se objeví nové weby, ty současné budou pravidelně aktualizovány a s největší pravděpodobností se objeví další návody k pozorování, doplňující informace, upozornění na místní akce. Pokud máte přístup k internetu a přechod Venuše vás zajímá, doporučuji pravidelně sledovat stránky, o kterých se píše dále – na mnohých z nich se jistě objeví nové odkazy.

Začneme tentokrát kupodivu českými stránkami, resp. jedním webem, který je v době psaní tohoto článku nejdůležitějším internetovým zdrojem informací o přechodu Venuše. Jedná se o českou jazykovou mutaci stránek projektu Venus Transit 2004, o němž najdete více informací na str. 32. Česká verze má adresu http://vt-2004.astro.cz/, hlavní stránka projektu se nachází na portálu Evropské jižní observatoře (ESO) na adrese http://www.vt-2004.org/. Pojďme se na obě verze webu v krátkosti podívat. Hlavní stránka funguje jako jednoduchý rozcestník po celém webu, v levém sloupečku se nachází přehledná navigace, která se podle kontextu rozrůstá o příslušné položky a přitom zachovává jednotný vzhled a usnadňuje orientaci. Česká verze je o něco jednodušší, ale zase obsahuje místní informace a odkazy.

Smyslem webu je samozřejmě informovat jak o samotném přechodu, tak o projektu Venus Transit 2004, tomu odpovídá i skladba webu. Najdete tu informace o pozorování přechodu (důležitá upozornění na bezpečnost pozorování), probíhajících soutěžích, nechybí přehled akcí a hvězdáren, které jsou do projektu zapojené (této stránce věnujte v budoucnu velkou pozornost, protože sem určitě brzy přibyde velké množství akcí). Pokud se budete vracet na tento web častěji, určitě uvítáte sekci novinek, v níž jsou stručně zmíněny poslední přírůstky na webu. Pod studijními materiály najdete množství odkazů jak na ostatní stránky věnované přechodu Venuše, tak na výukové weby, které je možné použít např. při propagaci akcí na školách apod. Samozřejmostí jsou mapky a grafy viditelnosti, odkazy na stránky věnované historickým pozorováním. Nechybí sekce věnovaná médiím (novinářům je třeba poskytnout správné informace), z webu máte možnost vstoupit i do diskusního fóra. Než budete pokládat dotaz, podívejte se do sekce často kladených dotazů, zda se tam nenachází odpověď i na tu vaši otázku. Pokud se vše podaří, jak má, budete moci v den přechodu sledovat na webu i různé multimediální přenosy, videa z různých teleskopů apod. – sledujte Hlavní monitor. Jako doplněk můžete očekávat zprávy o počasí, rady, novinky, průběžné výsledky experimentů a další "lahůdky".

Originální verze umístěná v ESO obsahuje informací ještě mnohem více, je ovšem (což může pro někoho být nevýhoda) v angličtině. Tedy, abych byl úplně přesný, v sekci In You Region najdete mapku Evropy, v níž obrázky hranic států fungují jako odkazy na regionální weby projektu. Můžete se tedy podívat, jak se na úkaz chystají třeba v sousedním Německu nebo Polsku. Na hlavní stránce webu ovšem naleznete obrovské množství rozšiřujících informací, které se samotným přechodem souvisí třeba jen okrajově. Dnešním Internem hýbou především obrázky, takže samozřejmě nechybí obrazové galerie s nejrůznějšími tématy – od dětských kreseb po fotografie a fotomontáže. Jen o tomto webu by se dalo napsat ještě hodně, ale náš prostor je omezený, proto se pojďme alespoň v krátkosti podívat ještě na několik dalších.

Ještě chvíli zůstaneme v doméně .cz, konrétně chci zmínit web brněnské Hvězdárny a planetária M. Koperníka věnovaný přechodu Venuše, který najdete na adrese http://venuse.hvezdarna.cz/. Celý web je poměrně komorně laděný, ale najdete zde základní informace o úkazu, stručný návod, jak jej pozorovat ad. Pokud bych měl někomu doporučit stránku, z níž by se laik mohl rychle a snadno poučit, byla by to právě tahle. Ještě jednodušší zaměření má stránka Astronomické společnosti v Hradci Králové, která poskytuje opravdu jen základní informace o jevu (ty ale zase vyvažuje odkazy na podrobnější weby). Najdete ji na adrese http://www.astrohk.cz/vt-2004/ a důvod, proč ji zmiňuji je ten, že hradečtí astronomové plánují přenášet pozorování přechodu "on-line", takže pokud budete mít smůlu a počasí vám nebude přát, budete mít (snad, tedy pokud v Hradci Králové bude počasí lepší) možnost shlédnout přechod alespoň zprostředkovaně.

Ještě se zběžně podívejme na mezinárodní (tedy v podstatě anglické) weby o přechodu Venuše. Už v době psaní článku je jich obrovské množství, na všechny podstatné najdete odkazy z výše uvedených webů. Za všechny jmenujme alespoň stránku Freda Espenaka o přechodech planet, http://sunearth.gsfc.nasa.gov/ eclipse/transit/transit.html, dvě stránky našich německy mluvících sousedů, navíc s velmi podobnými adresami: http://www.venus-transit.de/http://www.venustransit.de/, stránka Orpington Astronomical Society http://www.chocky.demon.co.uk/oas/venus.html, web Chucka Buetera http://www.transitofvenus.org/ a desítky dalších, např. slovenská stránka projektu Venus Transit 2004, http://www.astro.sk/ VENUS-TRANSIT-2004/.

Na úplný závěr chci znovu zdůraznit, že v době, kdy čtete tyto řádky, jsou s velkou pravděpodobností weby, o kterých se zde píše, plné nových informací, odkazů a multimediálních příspěvků. Proto tento článek berte jen jako upozornění. Koneckonců, zkuste se zeptat svého oblíbeného vyhledávače. Těsně před odevzdáním článku do tisku vrací populární Google na dotaz "Venus Transit" 134 000 dotazů.

Přeji úspěšné pozorování, dobré umístění v soutěži, pokud soutěžíte, a příjemné brouzdání sluneční září s Venuší.

David Ondřich