Astropis 1/1997

editorialčlánkyrecezenovinky


Editorial 1/1997

ročník:
1997
číslo:
1
stránka:
5
autor:
Radek Mašata

Vážení čtenáři, do rukou se Vám dostává první číslo čtvrtého ročníku Astropisu. Předpokládám, že již na první pohled jsou zřejmé změny, kterými časopis od posledního čísla prošel. Konečně má Astropis větší počet stran, konečně má barevnou obálku.

Návrat komety Hale-Bopp

ročník:
1997
číslo:
1
stránka:
6–11
autor:
jakub

Spatřil jsem kometu oblohou letěla, chtěl jsem jí zazpívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň do lesa v remízku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pýcho marnivá, spatřil jsem kometu chtěl jsem jí zazpívat... Jaroslav Nohavica

Mars -v předvečer nové éry výzkumu

ročník:
1997
číslo:
1
stránka:
12–16
autor:
David Rajmon

Titulek naznačil, že se následující řádky budou týkat rudé planety a že se v souvislosti s touto planetou cosi chystá. V poslední době se Mars vrací do popředí zájmu vědců i astronomické veřejnosti. Mars se má v blízké budoucnosti stát cílem série kosmických sond, které pomocí širokého spek­tra experimentů provedou komplexní výzkum planety.

Kosmické bubliny

ročník:
1997
číslo:
1
stránka:
17–19
autor:
Václav Procházka

Na nočním nebi můžeme pozorovat řadu překrásných objektů. Mezi ty nejkrásnější bezesporu patří planetární mlhoviny. Nejen, že jde o objekty krásné, ale i velmi zají­mavé. Mohou nám prozradit mnoho o konečných fázích vývoje hvězd.

Zkoumáni hvězdy Eta Carinae

ročník:
1997
číslo:
1
stránka:
20–21
autor:
Michaela Kryšková

Eta Carinae je jasná modrá hvězda v souhvězdí Jižní koruny. Leží asi 8000 světelných let od Země. Hvězda se blíží ke konci svého krátkého života - může patřit mezi nejhmotnější hvězdy v Galaxii. (Čím je hvězda hmotnější, tím 1 Astropis 1/97

Další výzkum z reliktního záření

ročník:
1997
číslo:
1
stránka:
21
autor:
Michaela Kryšková

Družice COBE ((\\\'osmic Background Explorer) se stala jednou z ncjúspěšnčjšich misí NASA Po svém vypuštěni v roce 1989 provedla první významná měřeni spektra n anizotropie reliktního záření. Toto zářeni, označované také jako mikrovlnné pozadí, je pozůstatkem z doby krátce po velkém třesku, kdv ještě záření a látka nebyly od sebe odděleny.

Měření křivosti prostoročasu kolem Země

ročník:
1997
číslo:
1
stránka:
21
autor:
Michaela Kryšková

Zde se jedná o velmi dlouho pláno\\\\aný experiment. NASA nedávno rozhodla o pokračování vývoje.satelitu Gra\\\\ity Probe fi, který by měl v okolí Země ověřil platnost obecné teorie relati\\\\ iiy. Mnoho lidí namítá, že experiment by se neměl piovádčt ˇ1 ušetřené pení/.e by se měly \\\\ložit jinam, například do nového kos­mického programu nebo do projektu vesmírné stanice. Argumenty proti zní: „obecná relativita je již natolik ověřena, že když experiment nevyjde, budou si stejně všichni mv.slel, že špatné je experiment a ne obecná relativita.\\\"

Pozdrav z Galilea

ročník:
1997
číslo:
1
stránka:
22–25
autor:
Jakub Rozehnal

Kosmická sonda Galileo poslušně zahájila pátý oblet největšíplane­ty - Jupitera a jak se dalo ostatně předpokládat, neúnavně chrlí nové a nové poznatky. Z množství materiálů, které sonda prostřednictvím JPL poskytuje, jsem se pokusil sestavit přehled několika nových objevů, které se týkají především Jupiterových měsíců.

Zatmění Slunce do roku 2000

ročník:
1997
číslo:
1
stránka:
26–28
autor:
Jiří Kubánek

Zatměni Slunce (přesněji řečeno zákryt Slunce Měsícem) patří bezesporu k nejzajimavějšim jevům odehrávajícím se na obloze. Tento pozoruhodný astro­nomický úkaz poutá na sebe pozornost nejen profesionálních či amatérských astronomů, ale i nejširší veřejnosti. 12. října 1996 nastalo částečné zatměni Slunce, které bylo pozorovatelné i z našeho území

Z pozorovacího deníku

ročník:
1997
číslo:
1
stránka:
28
autor:
Jiří Kubánek

Chcete \\vápazonnáni piezeiilow.ii i Asttopisu \' StaCi thip\\at na adresu Astropis, c/o Jiří Kubánek, Štefánikiiva hvězdárnu, Petřin 205, US 46 Praha 1. S\\\'izaiima\\či%ipn\\pe\\ií\\ u\\ih-n!me hned v fníith: i\'i\\le A teJněkolik námětu pra inspiravi Po v ice než d\\mi letci !i je opít MM s v opozici ve Sluncem\\17. břez­na), 24 března dochází k ítUtečnuiiu zatměni Ussiti 14 3 aS 5.Wcsic zakrývá InčzJu AUtbaran, Ihscm inj\\ťiSíin Intuii v uiin\\isiie Jobi je nepochybné kometa iiale-Bopp Zkusit u\\i\\ popsat \\zhled Lweiv.

Oblohou amatérsky

ročník:
1997
číslo:
1
stránka:
30–34
autor:
Jiří Kubánek

V tomto období nám v noci nad hlavami budou zářit typicky jarní souhvězdí v čele s nejjasnější hvězdou severní oblohy, Arkturem. Z planet na sebe poutají pozornost především Merkur, protože začátek dubna patří k nejvýhodnějšímu období pro jeho sledování v tomto roce, dále pak Mars, jehož úhlový průměr je po březnové opozici ještě dostatečně velký pro sledování detailů, a zmínku si zaslouží i planeta Pluto, která je ke konci května v opozici se Sluncem.


[recenze] Vývoj rakety X-33

ročník:
1997
číslo:
1
stránka:
21
autor:
Michaela Kryšková

Více president Albert Gore v červnu 1996 oznámil, že na postavení nové pokusné rakety X-33 byla vybrána firma Lockheed Martin. (Další podrobnosti o pláno­vaných raketách NASA viz Astropis č. 4/1995.) Ačkoli tato raketa ještě nebude schopna samostatného letu na oběžnou dráhu, bude demonstrovat nové technolo­gie potřebné k vybudování znovu použitelné nosné rakety.

[recenze] Jiří Dušek - Hvězdné nebe bez dalekohledu

ročník:
1997
číslo:
1
stránka:
25
autor:
Radek Mašata

V letošním roce spatřila světlo světa staronová publikace brněnského autora Jiřího Duška - Hvězdné nebe bez dalekohledu. Staronová proto, že již v roce 1993 vyšel sešit Pozorujeme hvězdné nebe bez dalekohledu a později Pozorujeme bez dalekohledu /obloha v noci/ (viz. Astropis 4/94, str. 23).

[recenze] Stephen Hawking-Hledání teorie všeho

ročník:
1997
číslo:
1
stránka:
26
autor:
Michaela Kryšková

Po knihách „Stručná historie času\\\" a „Černé díry a budoucnost vesmíru\\\", které byly u nás vydány, přišla na trh třetí „hawkingovská\\\" publikace. Od dvou předešlých se však nejvíc odlišuje. Za prvé: autorem není Hawking.


[novinka] Novinky z atronomie

ročník:
1997
číslo:
1
stránka:
20
autor:
Michaela Kryšková

iAfcreercí-disti í,4 miliardy slunc 2,2 miliardy slunci Emise záření z rožhaveného plynu v jedné z oblastí kvasaru ukazuje na rovnoměrně zrychlený zdroj K tomu dochází tehdy, když supermasivní černá díra, obklopená plynem, obíhá okolo tělesa se srovnatelnou hmotností.

[novinka] Nová šance pro všechny

ročník:
1997
číslo:
1
stránka:
29
autor:
Neznámý

Když se vprosinci roku 1996 objevil na trhu CD - ROM snázvem ASTRO 2001 - Báječný vesmír, málokdo, ba ani sami tvůrci netušili jak velký úspěch mezi zájemci o astronomii i běžnými „konzu­menty\\\" CD - ROMŮ zaznamená. Schválou nešetřili ani odborní recenzen­ti (viz. Astropis č.4/96), byť nějaké chy­bičky odhalili.