Astropis s/1998

editorialčlánkyrecezenovinky


[editorial] Editorial S/1998

ročník:
1998
číslo:
s
stránka:
5
autor:
Vladimír Kopecký

Vážení čtenáři, ano, od tohoto čísla si mohu dovolit toto důvěrné oslovení, neboť se stávám novým šéfredaktorem Astropisu. Přebírám tak štafetu po Radku Mašatovi, s nímž se ovšem neloučíte docela. Jeho články se budou dále objevovat v Astropisu, avšak stejně jako když dítko dospěje, tak opustí rodiče a vydá se na samostatnou pouť do světa i Astropis na své pouti dospěl a je na čase, aby se rozloučil se svým \\\"duchovním otcem\\\".


JENAM 98

ročník:
1998
číslo:
s
stránka:
6–8
autor:
Jiří Kubánek

Ve druhém zářijovém týdnu se do Prahy sjela řada významných astronomů, přede­vším evropských. Praha se tak na několik dní stala hlavním městem astronomie. Česká republika si takovou poctu skutečně zasloužila, neboť před zhruba čtyřmi sty lety vzkvétala v Praze astronomie a vůbec věda na dvoře Rudolfa II. (jmenu­jme alespoň Tadeáše Hájka z Hájku, Tychona Brahe či Johannese Keplera). Snad jen v roce 1967 se v Praze konala významnější událost než letos, a sice kongres Mezinárodní astronomické unie.

Česká astronomická společnost

ročník:
1998
číslo:
s
stránka:
9
autor:
Neznámý

Česká astronomická společnost (ČAS) je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. ČAS dbá o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amatérskými astronomy. Byla založena v Praze 8. prosince 1917. Je kolektivním členem Evropské astronomické společnosti a spolupracu­je se zahraničními astronomickými společnostmi.

Není to fantazie,je to vážná fyzika-rozhovor s prof. Igorem Novikovem

ročník:
1998
číslo:
s
stránka:
10–11
autor:
Vladimír Kopecký

Vážený pane profesore, má první otázka bude poněkud delikátní. Dle seznamu účastníků jsem zjistil, že jste přesídlil do Dánska. Jak se díváte na možnost úplat­ném vědců z východní Evropy v západ­ních vědeckých ústavech?

Nejhezčí je to,co není předpovězeno-rozhovor se sirem Marinem Reesem

ročník:
1998
číslo:
s
stránka:
12
autor:
Vladimír Kopecký

Vážený pane profesore, můžete nám říci co považujete za v současnosti největší problémy a otázky astronomie a astrofyziky? Těch otázek a aktuálních problémů je celá řada, přičemž stále ještě nejsou vyřešeny všechny věci kolem tvorby galaxií, kup galaxií a vlastně celé struk­tury vesmíru.

Omluvení se čtenářům

ročník:
1998
číslo:
s
stránka:
13
autor:
Jakub Rozehnal a Vladimír Kopecký

Vážení čtenáři a příznivci Astropisu, jistě jste si nemohli nepovšimnout velkého zdržení, k němuž došlo při vydávání loňského ročníku Astropisu. Společnost Astropis se Vám za tuto politováníhodnou skutečnost velice omlouvá. Ke zdržení došlo především díky technickým problémům s přípravou tisku jednotlivých čísel.

@stronomie na internetu-Astronomické konference na Webu

ročník:
1998
číslo:
s
stránka:
20–21
autor:
Michael Prouza

V minulém dílu této rubriky (Astropis 4/97) jsme se věnovali astronomii na Internetu obecně, konkrétně byly zmíněny některé WWW stránky astronomických časopisů, stručněji pak i diskusní skupiny na UseNetu. Jelikož celé číslo je věnováno konferenci JENAM \'98, tak i my se v této rubrice budeme věnovat JENAMu a kon­ferencím obecně.

Perspektivní sdružení zájemců o astronomii-rozhovor s předsedou ČAS

ročník:
1998
číslo:
s
stránka:
22–23
autor:
J.Kubánek a M.Hrabáková

Vyjeli jsme do Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově, kde dr. Jiří Borovička pracuje. Zeptali jsme se ho na řadu otázek týkajících se České astronomické společnosti, ale nejen o ní jsme hovořili. Pane předsedo, první otázka bude na tělo. Co Vás přimělo ke kandidatuře na předse­du České astronomické společnosti (ČAS)?

Budoucnost poznaní-rozhovor s prof. Liviem Scarsim

ročník:
1998
číslo:
s
stránka:
23
autor:
M.Hrabáková

Měla bych na Vás jednu otázku - ,jak si představujete vývoj astronomie příštím století, popřípadě k jakým zají­mavým a významným objevům si mys­líte, že by mohlo dojít?

Vzpomínky na konferenci-Rozhovor s dr. Jiřím Grygarem

ročník:
1998
číslo:
s
stránka:
24–27
autor:
Vladimír Kopecký

Má první otázka směřuje na to, že jste byl členem mezinárodního komitétu konference JENAM a předsedou lokálního komitétu. Teď, když to máte takříkajíc za sebou, jak hodnotíte průběh JENAMu?

Milisekundová astrometrie-Některé vědecké výsledky z astrometrické družice Hipparcos

ročník:
1998
číslo:
s
stránka:
28–29
autor:
Jan Vondrák

Přesná astrometrie vždy sloužila za základ veškerých astronomických a astrofyzikálních výzkumů. Přesnost astrometrických měření se od doby řeckého astronoma Hipparcha (2. stol. př. Kr.), který sestavil jeden z prvních hvězdných katalogů, dramaticky zvýšila z původ­ních 1000\"na dnešních 0,001\".

Záblesky záření gama

ročník:
1998
číslo:
s
stránka:
30–33
autor:
Michael Prouza

Mezi nejzajímavější objekty, které dosud ve vesmíru známe, patří bezesporu záblesky záření gama (též vzplanutí záření gama). V minulém roce došlo k výraznému posuvu na tomto poli - byly objeveny první optické protějšky gama záblesků a teoretici tak dostali další výrazný impuls pro rozvoj svých hypotéz o podstatě jevu.


[recenze] O čem se rokovalo na JENAMu

ročník:
1998
číslo:
s
stránka:
14–18
autor:
Vladimír Kopecký

Na JENAMu (Joint European and National Astronomical Meeting) se rokovalo, povídalo, přednášelo a diskutovalo o celé škále problémů současné atronomie a astrofyziky. Následující článek podává stručný obsah alespoň toho nejzajímavějšího, co na konferenci zaznělo.


[novinka] Astropis v novém

ročník:
1998
číslo:
s
stránka:
33
autor:
Vladimír Kopecký

Astropis v novém ira 4 Ai:, s KUNOMCKY CASO Společnost -\\\\sti\\\\i]iis sc chystá na |